Hội Tương Trợ

  

NgocThanh            Manh Hoang             TinhCo        DauNang            MeoCon             TJ          MrNguyen            TromNhinEm                TanDat              MongTuyen               BichNgoc           BichLien               BoCatTrang             BanhBo          SunFireBC              CoTrang                Robert Rice                   MatMoc                   NguyenPhuong                 WildHorse                TinhMongManh       MuaKhuya          LangDu         TruongVu            BangTuyet      ChieuTim         NhoNguoi            ThuHuyen           PhuongKhanh          DeMe         NguyenLe        HoangEn        BienBac           NhamNhiCafe

Home

Hình Ảnh

 

 

 

Hội Tương Trợ là một nhóm bạn bè gần xa ở Houston Texas, cùng nhau làm những việc từ thiện, vô vụ lợi nhằm mục đích giúp đỡ và tạo điều kiện cho những em học sinh nghèo, ngoan, hiếu học nhưng vì hoàn cảnh khó khăn không đủ khả năng cắp sách đến trường có thể bỏ học nữa chừng; Bên cạnh đó hội Tương Trợ cũng giúp đỡ cho những người già và trẻ em nghèo khổ, tàn tật phải sống nhờ vào những tổ chức từ thiện tại Việt Nam.

Số tiền quyên được sẽ được chuyển toàn bộ về Việt Nam, đến các cơ sở từ thiện cũng như trực tiếp đến tay các em học sinh nghèo đã được tuyển chọn. Trong tinh thần tương trợ "Lá lành đùm lá rách", hội Tương Trợ mong được sự ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất của tất cả quý ân nhân, nhằm xoa dịu phần nào những đau khổ ở quê nhà.   

Hiện hội Tương Trợ có các hoạt động bảo trợ theo các diện như sau:

1.  Bảo trợ học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học
2.  Tài trợ cơ sở vật chất cho các trường học tình thương
3.  Các hoạt động từ thiện xã hội khác

Thay mặt cho các em học sinh và những người nghèo khổ tại Việt Nam, xin chân thành cảm tạ quý ân nhân đã ủng hộ cho hội Tương Trợ trong thời gian qua và sắp tới.

Chân thành cảm tạ

Hội Tương Trợ